Nazywam się Ewa Kurs i jestem certyfikowanym przysięgłym tłumaczem języka migowego. Organizujemy kursy dla wszystkich osób mających styczność z osobami z niepełnosprawnością słuchową oraz dla tych, którzy potrzebują j.migowego do pracy zawodowej.

O mnie

Zakres kursu podstawowego:

 1. Podstawowe wiadomości o języku migowym i jego systemach.
 2. O alfabecie palcowym, daktylografii oraz ideografii – sposób nauki.
  • znaki statyczne
  • znaki dynamiczne
  • znaki polskich liter i dwuznaki
  • liczebniki
  • specjalne układy dłoni
 3. Ideografia – słownictwo zgrupowane wokół tematów:
  • Pierwszy kontakt
  • Zatrudnienie
  • Edukacja
  • Zdrowie
  • Dom i Rodzina
  • Urzędy i instytucje
  • Kultura, sport, wypoczynek
  • Rachuba czasu

Łączna liczba znaków ideograficznych wprowadzanych na zajęciach wynosi około 500. Kurs na poziomie doskonalącym obejmuje około 500 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego w zakresie wskazanym w pkt 3. kursu podstawowego. Każdy stopień kursu kończy się egzaminem. W komisji egzaminacyjnej obecne będą co najmniej dwie osoby głuche, członkowie Polskiego Związku Głuchych. Wezmą one udział również w ostatnich zajęciach szkoleniowych, aby kursanci mogli w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności podczas całego kursu w kontakcie z osobami głuchymi.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie z wpisaną oceną końcową, po zdanym egzaminie. Zaświadczenie potwierdza uzyskane kwalifikacje komunikacyjne na ukończonym poziomie. Zakończenie poziomu podstawowego z wynikiem co najmniej dobrym, uprawnia do zdobywania dalszych certyfikatów na poziomie doskonalącym,a następnie zaawansowanym.

Kurs zarówno na poziomie podstawowym i doskonalącym obejmuje 60 godzin lekcyjnych.

Kursy j.migowego

Ewa Kurs

tel. +48 605 856 919

email: kontakt@jezyk-migowy.com

 

Chcesz zgłosić się na kurs lub zapytać o wiecej? Napisz na adres email powyżej lub skorzystaj z formularz kontaktowego!

 

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Numer telefonu
Twoje preferencje co do terminów kursu Od:
Do:
Miejscowość, z której jesteś (lub ewentualnie bywasz)
Treść wiadomości

Kontakt

Nazywam się Ewa Kurs i jestem certyfikowanym przysięgłym tłumaczem języka migowego. Organizujemy kursy dla wszystkich osób mających styczność z osobami z niepełnosprawnością słuchową oraz dla tych, którzy potrzebują j.migowego do pracy zawodowej.

O mnie

Zakres kursu podstawowego:

 1. Podstawowe wiadomości o języku migowym i jego systemach.
 2. O alfabecie palcowym, daktylografii oraz ideografii – sposób nauki.
  • znaki statyczne
  • znaki dynamiczne
  • znaki polskich liter i dwuznaki
  • liczebniki
  • specjalne układy dłoni
 3. Ideografia – słownictwo zgrupowane wokół tematów:
  • Pierwszy kontakt
  • Zatrudnienie
  • Edukacja
  • Zdrowie
  • Dom i Rodzina
  • Urzędy i instytucje
  • Kultura, sport, wypoczynek
  • Rachuba czasu

Łączna liczba znaków ideograficznych wprowadzanych na zajęciach wynosi około 500. Kurs na poziomie doskonalącym obejmuje około 500 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego w zakresie wskazanym w pkt 3. kursu podstawowego. Każdy stopień kursu kończy się egzaminem. W komisji egzaminacyjnej obecne będą co najmniej dwie osoby głuche, członkowie Polskiego Związku Głuchych. Wezmą one udział również w ostatnich zajęciach szkoleniowych, aby kursanci mogli w praktyce wykorzystać nabyte umiejętności podczas całego kursu w kontakcie z osobami głuchymi.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie z wpisaną oceną końcową, po zdanym egzaminie. Zaświadczenie potwierdza uzyskane kwalifikacje komunikacyjne na ukończonym poziomie. Zakończenie poziomu podstawowego z wynikiem co najmniej dobrym, uprawnia do zdobywania dalszych certyfikatów na poziomie doskonalącym,a następnie zaawansowanym.

Kurs zarówno na poziomie podstawowym i doskonalącym obejmuje 60 godzin lekcyjnych.

Kursy j.migowego

Ewa Kurs

tel. +48 605 856 919

email: kontakt@jezyk-migowy.com

 

Chcesz zgłosić się na kurs lub zapytać o wiecej? Napisz na adres email powyżej lub skorzystaj z formularz kontaktowego!

 

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Numer telefonu
Twoje preferencje co do terminów kursu Od:
Do:
Miejscowość, z której jesteś (lub ewentualnie bywasz)
Treść wiadomości

Kontakt